Parafia pw. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie jest beneficjentem środków RPO WZ 2014-2020 w ramach działania 4.1. Dziedzictwo kulturowe. Realizuje projekt „Prace konserwatorskie i restauracyjne w kościele Jamnie wraz z dostosowaniem zabytku dla potrzeb mieszkańców i turystów”.
Cel projektu: zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury oraz atrakcyjności turystycznej w Koszalinie oraz na obszarze województwa. Cel zostanie zrealizowany poprzez poprawę stanu technicznego zasobów dziedzictwa kulturowego za sprawą realizacji projektu.
Wartość projektu: 3 036 715,22 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 581 207,86 zł

Krótki opis projektu:
Realizowana inwestycja zostanie zlokalizowana w dawnej wsi Jamno, od 2010 roku będącej dzielnicą Koszalina (obręb Jamno, działka nr 717) – a dotyczyć będzie Kościoła MB Różańcowej (XIV wieczna świątynia – wpisana do rejestru zabytków pod nr 69 decyzją z dnia 25.05.1955 r. Projekt realizowany będzie w wyjątkowym miejscu – w otoczeniu unikalnej infrastruktury kultury jamneńskiej, powstałej z połączenia kultury słowiańskiej, niemieckiej, fryzyjskiej, niderlandzkiej i skandynawskiej. Zgodnie z informacją zawartą w decyzji ZWKZ zaplanowane prace są w pełni uzasadnione i konieczne dla ratowania zabytku. Głównymi etapami / zadaniami inwestycji będą: 1. Prace budowlane, 2. Prace konserwatorsko-budowlane we wnętrzu, 3. Dodatkowe koszty (Ławki, Przystosowanie informacji dla osób niepełnosprawnych, ekspozycja), 4. Inżynier kontraktu, 5. Dokumentacja, 6. Promocja projektu.
Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie 01.01.2018 r. – 31.10.2018 r.

Środa Popielcowa

26.02.2020, Msze Święte:
kaplica 09.00 oraz 18.30
Jamno 17.00

Wielki Post

Droga Krzyżowa: piątek, Jamno 17.00, kaplica 18.30
Gorzkie Żale: niedziela, kaplica 17.30

Obowiązkowe spotkanie

Poniedziałek, 02.03.2020:
kaplica godz. 18.40
Spotkanie z rodzicami

Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pielgrzymka termin 6-8.06.2020 r.
kontakt: 668 142 204
Szczegóły

Budujemy kościół

Postęp prac

RENOWACJA KOŚCIOŁA W JAMNIE

PRZED i PO renowacji

II Synod Diecezji

Spotkanie: Kaplica, 24.02.2020 godz 18.00

Ogłoszenia parafialne 23.02.2020

W tym tygodniu kończy się karnawał i rozpoczyna się czas Wielkiego Postu. Najbliższa środa – to Środa Popielcowa. Zapraszam w tym dniu na Msze Święte o godzinie 09.00 i 18.30 w kaplicy oraz o godzinie 17.00 w Jamnie. Podczas Mszy Świętych nasze głowy zostaną posypane popiołem na znak pokuty. W Środę Popielcową obowiązuje wszystkich...

Ogłoszenia parafialne 16.02.2020

Dla wielu naszych parafian, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży rozpoczął się czas zimowego wypoczynku. Starajmy się mądrze zaplanować i wykorzystać ten czas. Wszystkim wypoczywającym życzymy bezpiecznego odpoczynku i wielu pięknych wrażeń. 1. W tych dniach mija pierwsza rocznica budowy naszego kościoła parafialnego. Bardzo dziękuję za wszelką pomoc i jednocześnie bardzo proszę o modlitwę w...

Parafia pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie powstała poprzez podział Parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie na mocy dekretu, który wszedł w życie z dniem 1 marca 2009 roku. Jak stanowi dokument podpisany przez Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka, obszar parafii wyznaczały granice: południowa (od strony centrum miasta) - wzdłuż linii kolejowej Koszalin-Słupsk, północna (od strony Jamna) - granica wyznaczająca koniec miasta Koszalina, granica wschodnia- ul. Władysława IV, granica zachodnia - ulica Batalionów Chłopskich.

Czytaj dalej ...

Matka Teresa z Kalkuty, właśc. Agnes Gonxha Bojaxhiu urodziła się 26 sierpnia 1910 roku w należącym wówczas do Serbii, Skopje (obecnie stolica Macedonii). Była trzecim najmłodszym dzieckiem w zamożnej rodzinie albańskiej, niezwykle uzdolniona poetycko i muzycznie.

Czytaj dalej ...

Kancelaria parafialna

Proboszcz ks. Jarosław Krylik
  •   +48 789 414 653
Wikariusz ks. Grzegorz Grabowski
duszpasterstwo chorych
  •   +48 665 445 067

  •  75-430 Koszalin, ul. Włoska 81