Parafia pw. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie jest beneficjentem środków RPO WZ 2014-2020 w ramach działania 4.1. Dziedzictwo kulturowe. Realizuje projekt „Prace konserwatorskie i restauracyjne w kościele Jamnie wraz z dostosowaniem zabytku dla potrzeb mieszkańców i turystów”. Cel projektu: zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury oraz atrakcyjności turystycznej w Koszalinie oraz na obszarze województwa. Cel zostanie zrealizowany poprzez poprawę stanu technicznego zasobów dziedzictwa kulturowego za sprawą realizacji projektu. Wartość projektu: 3 036 715,22 zł Wkład Funduszy Europejskich: 2 581 207,86 zł Krótki opis projektu: Realizowana inwestycja zostanie zlokalizowana w dawnej wsi Jamno, od 2010 roku będącej dzielnicą Koszalina (obręb Jamno, działka nr 717) – a dotyczyć będzie Kościoła MB Różańcowej (XIV wieczna świątynia – wpisana do rejestru zabytków pod nr 69 decyzją z dnia 25.05.1955 r. Projekt realizowany będzie w wyjątkowym miejscu – w otoczeniu unikalnej infrastruktury kultury jamneńskiej, powstałej z połączenia kultury słowiańskiej, niemieckiej, fryzyjskiej, niderlandzkiej i skandynawskiej. Zgodnie z informacją zawartą w decyzji ZWKZ zaplanowane prace są w pełni uzasadnione i konieczne dla ratowania zabytku. Głównymi etapami / zadaniami inwestycji będą: 1. Prace budowlane, 2. Prace konserwatorsko-budowlane we wnętrzu, 3. Dodatkowe koszty (Ławki, Przystosowanie informacji dla osób niepełnosprawnych, ekspozycja), 4. Inżynier kontraktu, 5. Dokumentacja, 6. Promocja projektu. Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie 01.01.2018 r. – 31.10.2018 r.

Ogłoszenia parafialne 7.07.2024

Przez okres wakacji nie będzie w kościele parafialnym Mszy Świętej o godzinie 13.00. W zamian, we wszystkie soboty wakacji Msza Święta o godzinie 18.00 będzie odprawiana z formularza niedzielnego. 1. W imieniu ks. Dariusza Białkowskiego, który od ośmiu lat pracuje w Turcji w Izmirze bardzo dziękuję za ofiary na pomoc w zbudowaniu salki katechetycznej....

Ogłoszenia parafialne 30.06.2024

Przez okres wakacji nie będzie w kościele parafialnym Mszy Świętej o godzinie 13.00. W zamian, we wszystkie soboty wakacji Msza Święta o godzinie 18.00 będzie odprawiana z formularza niedzielnego. 1. Gościmy dzisiaj wśród nas ks. Dariusza Białkowskiego, który od ośmiu lat pracuje w Turcji w Izmirze. Po mszach świętych ks. Darek będzie zbierał ofiary...

Msza Święta Online

Msza Św., Jamno, 7.07 g. 10.00

Koronka Miłosierdzia

Wspólne odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego g. 20.00

Budujemy kościół

BOŚ o/ Koszalin 67 1540 1043 2104 8105 6424 0001

Krótkie wspomnienie ...
Postęp prac

Kościół w Jamnie

BOŚ o/Koszalin 13 1540 1043 2104 8105 6424 0003

PRZED i PO renowacji


Parafia pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie powstała poprzez podział Parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie na mocy dekretu, który wszedł w życie z dniem 1 marca 2009 roku. Jak stanowi dokument podpisany przez Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka, obszar parafii wyznaczały granice: południowa (od strony centrum miasta) - wzdłuż linii kolejowej Koszalin-Słupsk, północna (od strony Jamna) - granica wyznaczająca koniec miasta Koszalina, granica wschodnia- ul. Władysława IV, granica zachodnia - ulica Batalionów Chłopskich.

Czytaj dalej ...

Matka Teresa z Kalkuty, właśc. Agnes Gonxha Bojaxhiu urodziła się 26 sierpnia 1910 roku w należącym wówczas do Serbii, Skopje (obecnie stolica Macedonii). Była trzecim najmłodszym dzieckiem w zamożnej rodzinie albańskiej, niezwykle uzdolniona poetycko i muzycznie.

Czytaj dalej ...

Kancelaria parafialna

Proboszcz ks. Jarosław Krylik
  •   +48 789 414 653
Wikariusz ks. Grzegorz Grabowski
duszpasterstwo chorych
  •   +48 665 445 067

  •  75-430 Koszalin, ul. Włoska 81

UWAGA

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE W OKRESIE WAKACYJNYM (od 23.06 do 25.08):

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY sobota 18.00, niedziela 08.00, 11.30, 18.00,
JAMNO niedziela 10.00


Msze Św. RTV i Internet