Parafia pw. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie jest beneficjentem środków RPO WZ 2014-2020 w ramach działania 4.1. Dziedzictwo kulturowe. Realizuje projekt „Prace konserwatorskie i restauracyjne w kościele Jamnie wraz z dostosowaniem zabytku dla potrzeb mieszkańców i turystów”.
Cel projektu: zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury oraz atrakcyjności turystycznej w Koszalinie oraz na obszarze województwa. Cel zostanie zrealizowany poprzez poprawę stanu technicznego zasobów dziedzictwa kulturowego za sprawą realizacji projektu.
Wartość projektu: 3 036 715,22 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 581 207,86 zł

Krótki opis projektu:
Realizowana inwestycja zostanie zlokalizowana w dawnej wsi Jamno, od 2010 roku będącej dzielnicą Koszalina (obręb Jamno, działka nr 717) – a dotyczyć będzie Kościoła MB Różańcowej (XIV wieczna świątynia – wpisana do rejestru zabytków pod nr 69 decyzją z dnia 25.05.1955 r. Projekt realizowany będzie w wyjątkowym miejscu – w otoczeniu unikalnej infrastruktury kultury jamneńskiej, powstałej z połączenia kultury słowiańskiej, niemieckiej, fryzyjskiej, niderlandzkiej i skandynawskiej. Zgodnie z informacją zawartą w decyzji ZWKZ zaplanowane prace są w pełni uzasadnione i konieczne dla ratowania zabytku. Głównymi etapami / zadaniami inwestycji będą: 1. Prace budowlane, 2. Prace konserwatorsko-budowlane we wnętrzu, 3. Dodatkowe koszty (Ławki, Przystosowanie informacji dla osób niepełnosprawnych, ekspozycja), 4. Inżynier kontraktu, 5. Dokumentacja, 6. Promocja projektu.
Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie 01.01.2018 r. – 31.10.2018 r.

Dzień Dziękczynienia

Sobota 24.08.2019 r. o godz.12.45
kolorowy korowód spod kościoła w Jamnie na orlik
Msza Święta o 13.00 przy orliku w Jamnie

Koncert organowy

Niedziela, 01.09 o godz. 17.00 w kościele w Jamnie
organista prof. B. Narloch i trębacz prof. R. Gryń

PIELGRZYMKA DO WŁOCH

Plan Pielgrzymki - pobierz

Budujemy kościół

Postęp prac

RENOWACJA KOŚCIOŁA W JAMNIE

PRZED i PO renowacji

II Synod Diecezji

Ogłoszenia parafialne 18.08.2019

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE W OKRESIE WAKACYJNYM: KAPLICA-sobota 18.00, niedziela 08.00, 11.30, 18.00, JAMNO 10.00 W najbliższą sobotę 24.08 na orliku w Jamnie przeżywać będziemy Dzień Dziękczynienia. Obchód rozpocznie się o godzinie 12.45 przy kościele w Jamnie, skąd przejdziemy w kolorowym korowodzie na orlik. Tam o godzinie 13.00 zostanie odprawiona msza święta dziękczynna za przeżyty...

Ogłoszenia parafialne 11.08.2019

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE W OKRESIE WAKACYJNYM: KAPLICA-sobota 18.00, niedziela 08.00, 11.30, 18.00, JAMNO 10.00 Po ostatnim spotkaniu organizacyjnym została podjęta decyzja o zmianie terminu tegorocznego Dnia Dziękczynienia. Ostateczny termin to sobota 24.08.2019 r. W tym roku cały zysk zostanie przeznaczony na zakup dachówek dla kościoła parafialnego, który budujemy na Osiedlu Unii Europejskiej. Poszukujemy sponsorów...

Parafia pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie powstała poprzez podział Parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie na mocy dekretu, który wszedł w życie z dniem 1 marca 2009 roku. Jak stanowi dokument podpisany przez Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka, obszar parafii wyznaczały granice: południowa (od strony centrum miasta) - wzdłuż linii kolejowej Koszalin-Słupsk, północna (od strony Jamna) - granica wyznaczająca koniec miasta Koszalina, granica wschodnia- ul. Władysława IV, granica zachodnia - ulica Batalionów Chłopskich.

Czytaj dalej ...

Matka Teresa z Kalkuty, właśc. Agnes Gonxha Bojaxhiu urodziła się 26 sierpnia 1910 roku w należącym wówczas do Serbii, Skopje (obecnie stolica Macedonii). Była trzecim najmłodszym dzieckiem w zamożnej rodzinie albańskiej, niezwykle uzdolniona poetycko i muzycznie.

Czytaj dalej ...

Kancelaria parafialna

Proboszcz ks. Jarosław Krylik
  •   +48 789 414 653
Wikariusz ks. Grzegorz Grabowski
duszpasterstwo chorych
  •   +48 665 445 067

  •  75-430 Koszalin, ul. Włoska 81