Parafia pw. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie jest beneficjentem środków RPO WZ 2014-2020 w ramach działania 4.1. Dziedzictwo kulturowe. Realizuje projekt „Prace konserwatorskie i restauracyjne w kościele Jamnie wraz z dostosowaniem zabytku dla potrzeb mieszkańców i turystów”.
Cel projektu: zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury oraz atrakcyjności turystycznej w Koszalinie oraz na obszarze województwa. Cel zostanie zrealizowany poprzez poprawę stanu technicznego zasobów dziedzictwa kulturowego za sprawą realizacji projektu.
Wartość projektu: 3 036 715,22 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 581 207,86 zł

Krótki opis projektu:
Realizowana inwestycja zostanie zlokalizowana w dawnej wsi Jamno, od 2010 roku będącej dzielnicą Koszalina (obręb Jamno, działka nr 717) – a dotyczyć będzie Kościoła MB Różańcowej (XIV wieczna świątynia – wpisana do rejestru zabytków pod nr 69 decyzją z dnia 25.05.1955 r. Projekt realizowany będzie w wyjątkowym miejscu – w otoczeniu unikalnej infrastruktury kultury jamneńskiej, powstałej z połączenia kultury słowiańskiej, niemieckiej, fryzyjskiej, niderlandzkiej i skandynawskiej. Zgodnie z informacją zawartą w decyzji ZWKZ zaplanowane prace są w pełni uzasadnione i konieczne dla ratowania zabytku. Głównymi etapami / zadaniami inwestycji będą: 1. Prace budowlane, 2. Prace konserwatorsko-budowlane we wnętrzu, 3. Dodatkowe koszty (Ławki, Przystosowanie informacji dla osób niepełnosprawnych, ekspozycja), 4. Inżynier kontraktu, 5. Dokumentacja, 6. Promocja projektu.
Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie 01.01.2018 r. – 31.10.2018 r.

100-lecie Niepodległości

BÓG * HONOR * OJCZYZNA

Wypominki

Jamno: niedziela 9.30, środa 18.30 (kaplica),
czwartek 17.00 (świetlica)
Kaplica: codziennie o godz. 18.30
(oprócz niedzieli i środy)

Wspólnota Maryjka

Spotkanie: sobota 17 listopada
o godzinie 19.00 na plebanii

Bierzmowanie

Spotkanie formacyjne: czwartek 15 listopada
o godzinie 19.00 na plebanii

RENOWACJA KOŚCIOŁA W JAMNIE

II Synod Diecezji

Ogłoszenia parafialne 11.11.2018

Dzisiaj obchodzimy 100- tną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą kochaną Ojczyznę. Niech to będzie dzień radosnego świętowania za dar wolności i pokój. Zapraszam na Mszę Świętą za Ojczyznę o godzinie 16.00 do świetlicy w Jamnie. Podczas tej mszy towarzyszyć nam będzie Orkiestra Wojska Polskiego. Po mszy odbędzie się koncert niepodległościowy wraz z pokazem musztry...

Ogłoszenia parafialne 04.11.2018

W całym kościele trwa modlitwa za zmarłych. Można zabierać koperty z wypominkami. Bardzo proszę o wyraźne wpisywanie imion i nazwisk zmarłych. Koperty z wypominkami proszę składać na tacę lub bezpośrednio do księży. W naszej parafii za zmarłych polecanych w wypominkach będziemy się modlić w następującym porządku: Jamno: niedziela 09.30, środa 18.30 (kaplica), czwartek 17.00...

Parafia pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie powstała poprzez podział Parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie na mocy dekretu, który wszedł w życie z dniem 1 marca 2009 roku. Jak stanowi dokument podpisany przez Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka, obszar parafii wyznaczały granice: południowa (od strony centrum miasta) - wzdłuż linii kolejowej Koszalin-Słupsk, północna (od strony Jamna) - granica wyznaczająca koniec miasta Koszalina, granica wschodnia- ul. Władysława IV, granica zachodnia - ulica Batalionów Chłopskich.

Czytaj dalej ...

Matka Teresa z Kalkuty, właśc. Agnes Gonxha Bojaxhiu urodziła się 26 sierpnia 1910 roku w należącym wówczas do Serbii, Skopje (obecnie stolica Macedonii). Była trzecim najmłodszym dzieckiem w zamożnej rodzinie albańskiej, niezwykle uzdolniona poetycko i muzycznie.

Czytaj dalej ...

Kancelaria parafialna

Proboszcz ks. Jarosław Krylik
Wikariusz ks. Adam Fulara
  •   +48 789 414 653
  •  75-430 Koszalin, ul. Włoska 81