Grupa Maryjka

W naszej parafii znajduje się 8 kręgów, w których peregrynuje obraz Maki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Nazywamy nasze grupy MARYJKA i uczestniczymy w Apostolacie Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu. Znamy ten cudowny wizerunek, modlimy się przy nim w naszych domach oraz w Sanktuarium na Górze Chełmskiej w Koszalinie, w ważnym miejscu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej jest metodą pastoralną wyrosłą z potrzeb czasu, włączoną w duszpasterstwo Kościoła i oddziałującą na życie współczesnych ludzi.

Apostolat rozwinął się w Ruchu Szensztackim poprzez osobę i działanie brazylijskiego diakona, ojca rodziny Jana Luisa Pozzobon (1904-1985), a wraz z rozwojem Ruchu rozprzestrzenił się na całym świecie. Poprzez peregrynację obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej dotarł do szerokich kręgów osób, do rodzin, szkół, szpitali i innych instytucji. W ten sposób Matka Boża przedłuża niejako swoje działanie z Sanktuarium Szensztackiego i jako Wielka Misjonarka przemierza dziś współczesny świat. Peregrynacja jest oryginalną formą urzeczywistnienia ewangelizacyjnej misji Kościoła.

Koordynatorem kręgów i stałym łącznikiem z opiekunami grup w naszej parafii jest: Wiesława Stasiak kom: 501264383, mail: wstas@wp.pl (do niej można kierować wszelkie zapytania)


 1. W Jamnie w kościele spotykają się na Mszy św. grupy z Jamna i Łabusza w pierwszą środę miesiąca o g.18.00, w naszej parafialnej kaplicy w Koszalinie spotykają się grupy z Koszalina 18 dnia każdego miesiąca g.18.00.
 2. Na Eucharystię zabieramy nasze kapliczki i prosimy przez ręce Matki Bożej o opiekę nad naszymi rodzinami.
 3. Odmawiamy wspólnie modlitwę zawierzenia „Modlitwę oddania się Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej”.

Opiekuni kręgu – Unia Europejska

 1. Ewa Brejnak nr 1064
 2. Mariola Latocha nr 1681
 3. Wiesława Stasiak nr 1062
 4. Anna Pusz nr 0956
 5. Beata Chamier-Gliszczyńska nr 1682

Opiekuni kręgu – Jamno

 1. Jan Pauliński nr 1061
 2. Marek Wrzecionowski nr 1063

Opiekuni kręgu – Łabusz

 1. Justyna Kołecka nr kręgu 1683  Strona główna