Kościół filialny pw. Matki Bożej Różańcowej w Koszalinie, dawne Jamno.
Nr konta remontowego w Jamnie
BOŚ o/Koszalin 13 1540 1043 2104 8105 6424 0003


Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Koszalinie-Jamnie zwyciężył w konkursie „Zabytek Zadbany 2020”,
w kategorii A: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu, laureatem konkursu został kościół Matki Boskiej Różańcowej w Koszalinie-Jamnie, parafii rzymskokatolickiej Świętej Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie.

Kościół jest jednym z najcenniejszych i najstarszych zabytków naszego miasta. Już w 1278 roku istniał w Jamnie kościół, który został przekazany w dokumencie fundacyjnym pod opiekę Klasztoru Cystersek w Koszalinie. Obecnie to jednonawowa świątynia gotycka zbudowana w XIV wieku. Jest elementem dominującym układu przestrzennego Jamna Łabusz oraz najstarszym fragmentem zabudowy o wartościach zabytkowych. Rozbudowany i przebudowany został w 1737 roku i XIX wieku. Posiada liczne fragmenty barokowego zabytkowego wyposażenia z XVIII wieku (ambona, chrzcielnica). Wewnątrz świątyni znajduje się strop z polichromią z motywami jamneńskimi.

Dzisiejszy stan techniczny kościoła wskazuje na konieczność przeprowadzenia kapitalnego remontu całego obiektu oraz zabytków ruchomych. Brak ich przeprowadzenia grozi katastrofą budowlaną.

Dodatkowym, niezwykle cennym elementem, wymagającym również prac konserwatorskich są organy zachowane w stanie oryginalnym, zbudowane przez renomowany zakład Wilhelma Sauera z Frankfurtu nad Odrą, według projektu wybitnego pomorskiego organologa i kompozytowa Ernsta Karla Rößlera. Ze względu na projektanta i wykonawcę stanowią one dużą wartość historyczną. Umieszczone są w drewnianej obudowie z neoklasycznym prospektem. Obecnie są całkowicie niesprawne i znacznie zdewastowane. Wymagają przeprowadzenia generalnego remontu oraz prac rekonstrukcyjnych.

Przygotowując się do przeprowadzenia prac konserwatorskich wykonaliśmy prace projektowe i obecnie posiadamy decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającą na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych oraz pozwolenie na budowę.

Aktualnie w kościele prowadzimy prace konsrwatorskie chrzcielnicy, którymi zajmuje się mgr konserwator dzieł sztuki Przemysław Gorek.

Chrzcielnica w kościele Matki Bożej Różańcowej w Jamnie – PDF1

Chrzcielnica w kościele Matki Bożej Różańcowej w Jamnie – PDF2

Koszty są ogromne. Prosimy o wsparcie inicjatywy.

Nr konta remontowego w Jamnie

BOŚ o/Koszalin 13 1540 1043 2104 8105 6424 0003
23.11.2017 r. zakończono renowację wieży naszego kościoła w Jamnie. Prace trwały od września br., m. in. wymieniono krzyż i szpicę, blachę miedzianą na gonty dachowe dębowe łupane, krokwie… Pojawiło się nowe odeskowanie, odnowiono zegar (obecnie trwa jeszcze naprawa jego mechanizmu). Część dachu wieży pokrywa nowa dachówka karpiówka, zainstalowano również nowe miedziane rynny. Rusztowanie zniknęło, ale to nie oznacza końca prac… wiele jeszcze przed nami 🙂              
ZAPYTANIE OFERTOWE    ZAPYTANIE OFERTOWE – NADZÓR    ZAPYTANIE OFERTOWE – MULTIMEDIA

logotyp

Parafia pw. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie jest beneficjentem środków RPO WZ 2014-2020 w ramach działania 4.1. Dziedzictwo kulturowe. Realizuje projekt „Prace konserwatorskie i restauracyjne w kościele Jamnie wraz z dostosowaniem zabytku dla potrzeb mieszkańców i turystów”.

Cel projektu: zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury oraz atrakcyjności turystycznej w Koszalinie oraz na obszarze województwa. Cel zostanie zrealizowany poprzez poprawę stanu technicznego zasobów dziedzictwa kulturowego za sprawą realizacji projektu.

Wartość projektu: 3 036 715,22 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 581 207,86 zł


Krótki opis projektu:

Realizowana inwestycja zostanie zlokalizowana w dawnej wsi Jamno, od 2010 roku będącej dzielnicą Koszalina (obręb Jamno, działka nr 717) – a dotyczyć będzie Kościoła MB Różańcowej (XIV wieczna świątynia – wpisana do rejestru zabytków pod nr 69 decyzją z dnia 25.05.1955 r. Projekt realizowany będzie w wyjątkowym miejscu – w otoczeniu unikalnej infrastruktury kultury jamneńskiej, powstałej z połączenia kultury słowiańskiej, niemieckiej, fryzyjskiej, niderlandzkiej i skandynawskiej. Zgodnie z informacją zawartą w decyzji ZWKZ zaplanowane prace są w pełni uzasadnione i konieczne dla ratowania zabytku. Głównymi etapami / zadaniami inwestycji będą: 1. Prace budowlane, 2. Prace konserwatorsko-budowlane we wnętrzu, 3. Dodatkowe koszty (Ławki, Przystosowanie informacji dla osób niepełnosprawnych, ekspozycja), 4. Inżynier kontraktu, 5. Dokumentacja, 6. Promocja projektu.

Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie 01.01.2018 r. – 31.10.2018 r.

Trwa remont naszego kościoła, dzieje się w Jamnie… fot. Jan Pauliński
#TomaszSobierajTrwa renowacja Kościoła filialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Koszalinie, dawne Jamno.

Kościół jest jednym z najcenniejszych i najstarszych zabytków naszego miasta. Już w 1278 roku istniał w Jamnie kościół, który został przekazany w dokumencie fundacyjnym pod opiekę Klasztoru Cystersek w Koszalinie.

Obecnie to jednonawowa świątynia gotycka zbudowana w XIV wieku. Jest elementem dominującym układu przestrzennego Jamna Łabusz oraz najstarszym fragmentem zabudowy o wartościach zabytkowych. Rozbudowany i przebudowany został w 1737 roku i XIX wieku. Posiada liczne fragmenty barokowego zabytkowego wyposażenia z XVIII wieku (ambona, chrzcielnica). Wewnątrz świątyni znajduje się strop z polichromią z motywami jamneńskimi.

Dodatkowym, niezwykle cennym elementem, wymagającym również prac konserwatorskich są organy zachowane w stanie oryginalnym, zbudowane przez renomowany zakład Wilhelma Sauera z Frankfurtu nad Odrą, według projektu wybitnego pomorskiego organologa i kompozytowa Ernsta Karla Rößlera. Ze względu na projektanta i wykonawcę stanowią one dużą wartość historyczną. Umieszczone są w drewnianej obudowie z neoklasycznym prospektem. Obecnie są całkowicie niesprawne i znacznie zdewastowane. Wymagają przeprowadzenia generalnego remontu oraz prac rekonstrukcyjnych.


 

20 grudnia 2018 r. – Uroczyste otwarcie kościołaStrona główna