Sakrament małżeństwa

Narzeczonych, którzy chcieliby załatwić wszelkie formalności związane z sakramentem małżeństwa, zapraszamy, w godzinach urzędowania, do biura parafialnego.
Potrzebne dokumenty:
– aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
– dowody osobiste,
– ostatnie świadectwo katechizacji,
– świadectwo bierzmowania,
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny miał również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.


Strona główna