Strona główna

Wielki czwartek

 1. Ludu kapłański
 2. Miłujcie się wzajemnie
 3. Witaj pokarmie
 4. Na ostatniej wieczerzy
 5. Kto spożywa moje ciało
 6. Zbliżam się w pokorze
 7. Niechaj Cię Panie
 8. Będę śpiewał Tobie

 

Wielki piątek

 1. Chwała Tobie Królu wieków
 2. Krzyżu Święty
 3. Króla wznoszą się znamiona
 4. Drzewo Krzyża + święty Boże
 5. Prawda jedyna

 

Wielka sobota

 1. Kantyk Mojżesza
 2. Zwycięstwa śmierci
 3. Oto są baranki Boże
 4. Zbudowani na Chrystusie
 5. Jezus zwyciężył

Strona główna