Parafia pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie powstała poprzez podział Parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie – na mocy dekretu, który wszedł w życie z dniem 1 marca 2009 roku. Jak stanowi dokument podpisany przez Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka, obszar parafii wyznaczały granice: południowa (od strony centrum miasta) – wzdłuż linii kolejowej Koszalin-Słupsk, północna (od strony Jamna) – granica wyznaczająca koniec miasta Koszalina, granica wschodnia- ul. Władysława IV, granica zachodnia – ulica Batalionów Chłopskich.
Tak w nowo powołanej parafii znalazły się przede wszystkim ulice położone na Osiedlu Unii Europejskiej: Austriacka, Belgijska, Brytyjska, Duńska, Fińska, Francuska, Grecka, Hiszpańska, Holenderska, Irlandzka, Włoska, Batalionów Chłopskich (za wiaduktem) oraz szereg ulic jeszcze bez nadanej im nazwy administracyjnej.

Dekret ten głosił również, że na terenie nowej parafii zostanie wybudowany kościół parafialny i plebania. Początkowo administratorem tego zadania został proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie- ks. Kazimierz Bednarski. Następnie obowiązek ten spoczął na barkach ks. Jarosława Krylika, który z dniem 26 sierpnia 2011 roku objął stanowisko proboszcza Parafii pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie. Z racji tego, że nowa parafia nie posiadała jeszcze kościoła ani innych obiektów, tymczasowym miejscem modlitw i sprawowania sakramentów świętych była kaplica Chrystusa Króla przy parafii Ducha Świętego. Ale nie tylko… bo na przykład pasterka 24 grudnia 2011 roku odbyła się „pod gwiazdami”- na placu zabaw, nieopodal działki pod budowę kościoła stanął namiot, wiernych ogrzewały koksowniki, światło dawały pochodnie… Było to magiczne Boże Narodzenie, pierwsza pasterka „u siebie”.

Ogromną radością i wyróżnieniem jest posiadanie relikwii Matki Teresy z Kalkuty- są to włosy świętej Misjonarki. Otrzymano je od Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości z Rzymu. Trudno w to uwierzyć, ale ten cenny upominek trafił do parafii, która tak naprawdę nie miała jeszcze swojego kościoła!

Kolejnym dekretem Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego, z dniem 22 marca 2012 roku do terytorium Parafii pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty dołączono osiedle miasta Koszalina o nazwie „Jamno-Łabusz” wraz z kościołem filialnym pw. Matki Bożej Różańcowej, znajdującym się w dawnej miejscowości Jamno (od 1 stycznia 2010 roku zmianie uległy granice miasta Koszalina, przyłączono do niego wsie Jamno i Łabusz, które teraz stanowią osiedle miasta).

16 lipca 2012 roku ruszyła budowa kaplicy. Po pięciu miesiącach wytężonej pracy wielu osób, w tym ks. Jarosława Krylika i parafian, 24 grudnia 2012 roku wierni mogli zgromadzić się na pierwszej pasterce w kaplicy. 28 maja 2013, po kontroli inspektora nadzoru budowlanego, parafia oficjalnie otrzymała pozwolenie na użytkowanie tego budynku.

15 lipca 2013 zaczęła się budowa plebani. Od grudnia 2014 zamieszkuje ją ks. proboszcz, czynne jest też biuro parafii. Do chwili obecnej trwają prace wykończeniowe na zewnątrz i wewnątrz budynku.

25 sierpnia 2014 roku posługę wikariusza w Parafii pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty rozpoczął ks. Adam Fulara.

4 września 2016 roku w Rzymie miała miejsce kanonizacja błogosławionej Matki Teresy, stąd zmiana nazwy parafii na „pw. św. Matki Teresy z Kalkuty”. Tego dnia na Placu Świętego Piotra było również ok. 150 wiernych z Parafii św. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie!

Od 28.08.2018 roku swoją prace w Parafii rozpoczął ks. Grzegorz Grabowski.

Wydarzenia mające miejsce w naszej parafii od początku zapisywane są w „Kronice”, prowadzą ją Żaneta i Jarek Szybisty. Zapraszamy do zapoznania się z Kroniką Parafialną


Strona główna